Vi har skabt denne side for at sprede budskabet omkring god regeringsførelse, og hvilken betydning det har i forhold virksomheders muligheder i udviklingslande samt, hvorledes dette kan medvirke til at udvikle disse lande økonomisk, socialt såvel som politisk.

God regeringsførelse er et begreb, der omtales i litteraturen omkring international udvikling, hvor det bruges til at beskrive, hvordan offentlige institutioner gennemfører offentlige anliggender, og styrer de offentlige ressourcer. Regeringsførelse er beslutningsprocessen, hvor nye tiltag bliver gennemført, implementeret eller afvist. Begrebet kan anvendes til at beskrive regeringsførelse på virksomheds, internationalt, nationalt og lokalt plan eller i samspillet mellem andre af samfundets sektorer. God regeringsførelse er et vigtigt redskab til at skabe de nødvendige betingelser for CSR. Hvis man ikke implementerer den nødvendige politik, der skal skabe grobund for øget demokratisering, gennemskuelighed, antikorruption og menneskerettigheder, kan man ikke forvente, at erhvervslivet har lyst til at implementere de nødvendige CSR-strategier, der skal komme befolkningerne til gode.

Dette fortæller tydeligt, hvorfor god regeringsførelse er essentiel for en nationalstats betingelser for at udvikle sig socialt, økonomisk og politiks. Uden en grundlæggende tillid til de offentlige systemer, samt en god velfærd for befolkningen, kan man ikke skabe et godt fundament for en velfungerende stat uden korruption samt øge respekten for demokrati, menneskerettighederne, pluralisme, ytringsfrihed, almene retsstatprincipper og bæredygtig økonomisk udvikling.

Dette er i sandhed noget, vi tager forgivet i Danmark, eftersom vi år efter år bliver rangeret, som et af de bedste lande, hvor der bliver udført god regeringsførelse med dertilhørende lav korruption, stor tillid til det offentlige system, overholdelse af menneskerettighederne osv., hvilket giver gode betingelser for at erhvervslivet har gode forhold. Dette er dog ikke gældende i langt de fleste udviklingslande, der konstant forsøger at komme korruptionen til livs, og har ligeledes problemer med at overholde almene liberale demokratiske rettigheder såsom menneskerettigheder. Derfor har vi valgt at lave denne side, der skal øge kendskabet til netop dette begreb og de problemer, som kan opstå, hvis man som nationalstat ikke praktiserer god regeringsførelse.