Home / Governance / Gratis uddannelse og CSR

 

free-education-blog1-759x500Som tidligere nævnt på denne side kan gratis uddannelse og velfungerende CSR-strategier føre til god regeringsførelse. Dog er det et krav, at man skaber gode forudsætninger for gratis uddannelse og CSR. Men hvis man skaber de rette forudsætninger ved at føre en anstændig regeringsførelse, kan man effektivt skabe et fundament for, at erhvervslivet yder en aktiv indsats til at hjælpe med at finansiere uddannelser i lokalområdet, hvilket dermed forstærker god regeringsførelse.

Sammenhængen mellem god regeringsførelse, gratis uddannelse og CSR

Alle studier understøtter, at des bedre en befolkning er uddannet, des bedre er forudsætningerne for økonomisk vækst. Uddannelse kan føre til produktivitetsvækst, hvilket kan skabe gode betingelser for økonomisk udvikling, som kan reducere politisk ustabilitet og vold. Man skaber via en økonomisk lighed en øget efterspørgsel efter uddannelse, hvilket fører til, at borgerne har større krav til deres politikkere, hvorved man kan forvente, at der sker et fald i korruption. Man skaber dermed en forudsætning for god regeringsførelse ved at tilbyde universel uddannelse til sin befolkning, og man skaber et godt fundament for større økonomisk lighed, hvilket holder befolkningen tilfredse, og der skabes derved stabilitet.

Dette kan derfor medføre en “spill-over effekt”, hvor erhvervslivet opretter nødvendige CSR-strategier for at holde lokalbefolkningen tilfredse, og dermed assisterer regeringen i dets arbejde med at praktisere god regeringsførelse. Man kan komme ud for, at virksomheder finansierer skoler, uddannelser og lignende i lokalområder, hvor regeringen fastsætter, hvad der skal undervises i. Dette medfører, at man skaber en tilfredshed med virksomheden såvel som det politiske system, hvorved man undgår politisk opstandelse, der i sidste ende vil resultere i politisk, økonomisk og socialt stabilitet, netop grundet et samarbejde med erhvervslivet, civilsamfundet og regeringen på baggrund af rammebetingelser bestemt ud fra praksis omkring god regeringsførelse.

Det er dog vigtigt at påpege, at gratis uddannelse kan have en negativ påvirkning i forhold til at generere god regeringsførelse. For eksempel hvis den gratis uddannelse ekskluderer minoriteter, eller man bliver undervist på baggrund af religiøse, ideologiske og undergravende metoder, der kan forekomme indoktrinerende, har det den modsatte effekt, eftersom man derved forsøger at diktere sin befolkning i en bestemt retning. Hvis man ønsker at bruge gratis uddannelse til at udbrede god regeringsførelse, og dermed forstærke det, skal man i stedet vælge en uddannelsesstrategi, der er inkluderende og tilgængeligt for alle, og baseret på oplysning af sin befolkning. Derfor er det også vigtigt, at virksomhederne ikke tager kontrol over selve uddannelsen og dens indhold i deres CSR-strategi, men udelukkende er medvirkende til at facilitere den.