Home / Governance / God regeringsførelse og virksomhedernes ansvar

 

Presse_Cesar_crop-621x365Der er mange måder, hvorpå man kan skabe gode betingelser for regeringsførelse.n Dette kan blandt andet ske ved, at man fra administrations side implementerer ny politik, der er gennemsigtige og fremmer menneskerettigheder. Men god regeringsførelse er umuligt at implementere i et land, hvis man ikke får opbakning fra erhvervslivet. Det er en nødvendighed, at erhvervslivet bidrager aktivt i processen med at skabe god regeringsførelse. Dette kan blandt andet gøres ved at have effektive Corporate Social Responsibility (CSM) strategier, hvor de aktivt tager ansvar for deres lokalsamfund, og foretager socialt ansvarlige investeringer, der medfører en fair fordeling af rigdomme mellem og i landets lokalsamfund. Dette gøres muligt ved at myndighederne, skaber incitamenter for erhvervslivet, der derved skal fremme god regeringsførelse.

Man skaber derved de bedste betingelser for udviklingen af god regeringsførelse i en synergi med erhvervslivet, civilsamfundet og myndighederne. Ved at man fra politisk hold skaber incitamenter for erhvervslivet til at påføre sig et social ansvar, forstærker man effekten af sine politiske tiltag, der spreder sig som ringe i vandet i de lokale nærmiljøer. Når dette er sagt, kan man sagtens praktisere samt udvikle god regeringsførelse uden erhvervslivet, men det forstærker myndighedernes indsatser, da man derved skaber gode betingelser for sin befolkning i form af jobs, øger deres arbejdsbetingelser samt rettigheder og forhindrer korruption, hvilket alt sammen fører til god regeringsførelse.

CSM er vigtigt for at skabe god regeringsførelse

I takt med at verdens lande bliver bevidste omkring deres ansvar for deres samfund, fremsætter de forslag om at forstærke regeringsorganerne på en måde, således de udvikler politikker, der er gunstige for hele samfundet. Der er en stærk sammenhæng mellem CSR og god regeringsfølelse, eftersom enkelte individer i samfundet og virksomheder, kun kan blive tvunget til at arbejde til fordel for samfundets og landets udvikling, hvis man har autoritative myndigheder.

God regeringsførelse er vigtigt for at skabe de nødvendige betingelser for CSR. Hvis man ikke implementerer den nødvendige politik, der skal skabe grobund for øget demokratisering, gennemskuelighed, bekæmpelse af korruption, og menneskerettigheder, kan man ikke forvente, at erhvervslivet har lyst til at implementere de nødvendige CSR-strategier, der skal komme befolkningerne til gode. Et perfekt eksempel på dette er Kina, Bangladesh, Cambodia og mange andre udviklingslande, hvor der er en høj grad af vestlige produktioner. Disse lande er i lang tid blevet kritiseret for ikke at overholde de Internationale Menneskerettigheder og Arbejdsrettigheder, hvilket derfor medfører dårlige arbejdsforhold og lønninger for lokalbefolkningen. Landenes regeringer går ikke aktivt ind og stopper dette, og man skaber derved ikke grobund for, at man kan bruge CSR til at komplementere en ikke eksisterende god regeringsførelse.

Derfor er en god regeringsførelse afgørende i alle faser af socialt ansvar, uanset om det gælder erhvervslivets betingelser, samfundet eller det politiske miljø. Hvis man praktiserer god regeringsførelse, vil offentlighedens tillid til myndighederne automatisk stige, og man vil skabe tryghed omkring landets politiske situation, hvilket giver erhvervslivet gode betingelser for at udføre deres medansvar.

Man skal dog være opmærksom på, at de lande, der primært har problemer med at praktisere god regeringsførelse, ligeledes har begrænsede ressourcer til at opfylde deres befolkningers behov, eftersom man ofte sætter fokus på udviklingslandene, som værende de lande, der ikke praktiserer god regeringsførelse. Men på trods af disse manglende ressourcer til at opfylde sin befolknings minimumskrav, kan man ved en god og effektiv regeringsførelse skabe, samt udbrede, ideen omkring social ansvarlighed, hvilket ligeledes kan rodfæstes i erhvervslivet, hvorved man kan skabe økonomisk, socialt og demokratisk udvikling.

God regeringsførelse er derfor essentielt, hvis man skal skabe et fundament for CSR, hvor erhvervslivet kan være medvirkende til at forstærke effekterne af god regeringsførelse. Hvis man skaber de rette politiske forudsætninger for erhvervslivet, samt de rette incitamenter, kan man fremme en proces, hvor erhvervslivet anvender en CSR-strategi på baggrund af god regeringsførelse, hvor de udfører aktiviteter på et minimalt risikoniveau, eftersom de er klar over, at deres retningslinjer udstedt af regeringen.