Home / Governance / God regeringsførelse og uddannelse

 

Graduation mortar on top of books

Et andet vigtigt element i et skabe god regeringsførelse er gratis, universel uddannelse for alle. Spørgsmålet er dog, hvorvidt god regeringsførelse fører til gratis universel uddannelse, eller om god uddannelse fører til god regeringsførelse? Svaret på begge spørgsmål er (muligvis) ja.

Sammenhængen er stadigvæk lidt usikker, men studier har påvist, at der er en stærk sammenhæng mellem højere uddannelsesniveauer, hvor det efterfølgende bliver fulgt op med god regeringsførelse. Det fremgår, at der er flere sammenhænge mellem universel uddannelse og god regeringsførelse, og disse sammenhænge kan være cykliske og forstærke hinanden. Specielt interessant er uddannelsessystemernes særlige kendetegn, samt indholdet af disse, som kan have en positiv påvirkning i at skabe et fundament for god regeringsførelse.

Hvis man skal betragte potentialet af universel uddannelse til at optimere god regeringsførelse, er man nødsaget til at fokusere på tre elementer ved regeringsførelse, hvilket er ansvarlighed, korruptionskontrol og politisk ustabilitet. Dette er tre vigtige mekanismer på tværs af disse områder, der kan føre til, at man fremmer god regeringsførelse via universel uddannelse.

Skaber økonomisk lighed

Alle studier understøtter, at des bedre en befolkning er uddannet, des bedre er forudsætningerne for økonomisk vækst. Uddannelse kan føre til produktivitetsvækst, hvilket kan skabe gode betingelser for økonomisk udvikling, som kan reducere politisk ustabilitet og vold. Man skaber via en økonomisk lighed en øget efterspørgsel efter uddannelse, hvilket fører til, at borgerne har større krav til deres politikkere, hvorved man kan forvente, at der sker et fald i korruption. Man skaber dermed en forudsætning for god regeringsførelse ved at tilbyde universel uddannelse til sin befolkning, og man skaber et godt fundament for større økonomisk lighed, hvilket holder befolkningen tilfredse, og man skaber derved stabilitet.

Uddannelse socialiserer borgerne

En anden fordel ved gratis, almen uddannelse for borgerne er, at man uddanner dem i de sociale normer, der er tilknyttet staten, hvilket hjælper med at kontrollere udbredelsen af korruption. Man kan derved skabe en større tilknytning til nationalstaten, hvorved man skaber en forventning til, at nationalstaten og myndighederne skal efterleve visse standarder, og bliver derved tvunget i en retning mod god regeringsførelse. Dette fører til, at der bliver udviklet stærke institutioner, der er mindre tilbøjelige til at være korrupte.

Øger ansvarligheden til det politiske system

Når en befolkning bliver mere oplyst som følge af uddannelse, skaber man ansvarlighed blandt befolkningen det politiske system. Uddannelse kan være afgørende for, at borgerne kan få adgang til og handle på baggrund af oplysninger. Dette betyder med andre ord, at en mere litterær befolkning er i stand til at øge kontrollen af sin regering grundet en øget forståelse af at indsamle oplysninger, samt agere konstruktivt på disse, hvorved en regering er nødsaget til at praktisere god regeringsførelse for at imødekomme befolkningens forventninger.