Home / Governance / Det travle Danmark har brug for babysitters

 

babysitterI det travle Danmark har ingen længere tid til, at den ene forælder går hjemme og passer børnene. Der er gode barselsmuligheder, men så snart barslen slutter, vil de fleste forældre gerne tilbage på arbejdsmarkedet – på fuld tid. Denne tendens definerer vores samfund og har gjort det lige siden 1950’erne. Ligestillingen kom til, og det betød, at alle ville i arbejde, kvinde som mand. I takt med denne udvikling kom daginstitutionerne også frem i det danske land.

I dag er der gode pasningsmuligheder til børnene rundt om i landet, store som små byer. Vi uddanner hvert år mange kompetente pædagoger og pædagogmedhjælpere, som overtager pasningen af børnene for mange forældre i dagstimerne, imens forældrene er på arbejde. Børneinstitutionerne skaber rammerne for barnet og giver dem en stabil hverdag, hvor der både er voksne at søge trøst hos og legekammerater, som man kan udvikle sig sammen med.

En hverdag i institutionerne kan dog også være en udfordrende ting for mange børn. Mange forældre foretrækker derfor pasningsmulighederne med færre børn i en mere hjemlig atmosfære, hvorfor kommunerne også har forskellige dagplejetilbud.

Leder I som forældre efter et dagplejetilbud i jeres område, kan I bl.a. finde en dagplejer på Babysittermatch.dk. Her kan I lade jer registrere uden binding og give en kort beskrivelse af jeres behov og krav til en dagpleje. Derefter kan I nemt finde en dagplejer, der opfylder netop jeres behov inden for børnepasning. Dagplejen tilbyder en professionel pasning af dit barn, og det er endvidere muligt at lave fleksible aftaler med den faste dagplejer.

Fordelene ved en dagplejer er mange, men fordelen er især, at det giver dit barn en tryghedsfornemmelse, da det skal forholde sig til én dagplejer og ikke flere pædagoger. Finder I det perfekte match på babysittermatch.dk, er der sandsyndvis grobund for et møde, hvor både I og barnet kan møde dagplejeren inden den endelige aftale. Det giver både dagplejeren og jer som familie en god mulighed for at finde ud af, om I blot er det rette match på papiret, eller om det rent faktisk også fungerer ansigt til ansigt.

Hav øje for barnets behov

Kun det bedste er godt nok til vores børn, derfor er det ultravigtigt at finde den pasningsmulighed, der passer bedst til jer som familie, men barnets tarv bør altid være det vigtigste i denne sammenhæng.

Efterspørgslen på pasningsmuligheder i Danmark har igennem årene skabt muligheder for at specialisere sig på området. Der er skrevet mange holdningsprægede bøger om børnepsykologi og børnepasning.

Når børn kommer i skolealderen, får de ofte en ens hverdag sammen med mange jævnaldrende. Nogle børn kommer dog på friskole eller privatskole, hvor hverdagen kan variere fra de almindelige folkeskoler. Årene op til skolealderen er både tiden, hvor børnene kan være børn, men også en tid, hvor man skal tænke på at forberede sit barn bedst muligt til skolealderen.

Alle børn er forskellige og har forskellige behov. Det er derfor op til familien at vurdere, hvilke pasningsmuligheder der passer bedst. Der er mange faktorer, som spiller ind. Hvor langt bor I fra arbejdspladsen og henholdsvis vuggestue og børnehave? Hvor lang en arbejdsuge har I? Og endnu vigtigere, trives jeres barn i en vuggestue med flere børn og flere voksne? Eller trives jeres barn bedst hos en dagpleje med færre børn.

Alle disse faktorer er afgørende for barnets trivsel. På Babysittermatch.dk kan I som forældre nemt finde frem til den dagplejer i jeres område, som kan tilbyde de bedste betingelser. En fast dagplejer vil give jeres barn en fast person at knytte sig til, og som han/hun vil møde hver dag. Det vil også give jer som forældre en person, der kender jeres barn næsten lige så godt som jer selv, hvilket selvfølgelig betyder, at barnets udvikling vil blive fuldt nøje hver eneste dag.

Bliver jeres barn passet I en institution til daglig, og oplever I, at barnet trives, men at dagen bliver lang, blandt mange børn og mennesker, kan babysittermatch også anvendes til at finde en person, der kan hente barnet tidligere fra institutionen, end I selv kan. Et pusterum med ro om eftermiddagen kan være det, der skal til for at barnet kan holde energien oppe.

Problemet med for mange børn pr. dagplejer

Efterspørgslen på pasningsmuligheder har ikke kun skabt flere muligheder i form af forskellige pasningsordninger. Kommuner har for mange børn per dagplejer, skrev Politiken.dk tilbage i maj 2014. Flere kommuner kender desværre alt for godt til problemet.

Har en dagplejer mange børn at passe hver dag, opstår der en form for stressfaktor, da barnet ikke får den fornødne opmærksomhed, ligesom dagplejeren måske kan føle sig frusteret over, at man ikke når alle de ting, som man gerne vil. Eksperter mener, at en dagplejer ikke skal passe mere end tre børn, men i de fleste tilfælde passer hver dagplejer gerne fire eller fem børn.

Pædagoger og dagplejere er professionelle og dygtige inden for deres fag, men selv for den bedste kan det være svært at fordele opmærksomheden lige. Nogle børn er mere talende og kontaktsøgende end andre, hvilket ofte medfører, at de får mere opmærksomhed og dialog fra de voksne. Det bekræfter vigtigheden i, at der bliver taget hensyn til de forskellige børns behov.

Inden I som forældre vælger jeres dagplejer, er det en god ide at undersøge, hvor stor en efterspørgsel der er på dagpleje i jeres kommune, og hvor mange børn dagplejeren har i forvejen. Et fordelagtigt alternativ kan være at ansætte en privat dagplejer.

At vælge den rigtige pasningsmulighed er ikke altid nemt, samtidig med at karrieren kalder, men i Danmark er man så heldig, at det både er muligt at stifte familie og få uddannelse og karriere. I mange andre lande er pasningsmulighederne til de mindste børn begrænsede, hvilket tvinger den ene forælder til at gå hjemme med de små, indtil de når skolealderen. For nogle er dette den bedste løsning, men for mange er dagpleje, vuggestue og børnehave en langt bedre løsning for hele familien. Valget ligger dog hos jer.