Home / Governance / Danmark og god regeringsførelse

 

slide_1Man bruger i Danmark god regeringsførelse som en integreret del af sin udviklingsbistand, hvor man aktivt forsøger at hjælpe donorlandende med at implementere politik, der er i overensstemmelse med disse retningslinjer. Dette betyder, at man via sin udviklingsbistand blandt andet forsøger at fremme demokrati og respekt for liberale menneskerettigheder.

Udenrigsministeriet udvikler individuelt tilpassede programmer til udviklingslandene, hvor de forsøger at hjælpe de pågældende lande med at implementere politik, der skal sikre god og anstændig regeringsførelse, demokrati og overholdelse af menneskerettighederne. Dette gør de blandt andet ved at støtte donorlandes regeringsprogrammer, tilbyde subsidiering af statsansattes lønninger samt betaling til danske NGO’er, der skal opbygge deres kapacitet blandt lokale myndigheder, samt forbedre lokalbefolkningens levevilkår, hvilket i sidste ende vil føre til en løbende udvikling mod god regeringsførelse.

Denne tilgang til dansk udviklingsbistand er videnskabeligt funderet, da mange internationale studier viser, at god regeringsførelse er en vigtig del i et lands udvikling og evne til at reducere fattigdom. Hvis man ikke praktiserer god regeringsførelse, vil politiske og økonomiske reformer ofte have begrænset effekt.

Derfor bruger man i dansk udviklingsbistand god regeringsførelse som et pejlemærke til at kontrollere, hvorledes et donorland forvalter dets ressourcer til at skabe social og økonomisk udvikling. Dette omfatter respekt for demokrati, menneskerettighederne, pluralisme, ytringsfrihed, almene retsstatprincipper, bekæmpelse af korruption og bæredygtig økonomisk udvikling.

Man kan kun skabe god regeringsførelse via en stærk national forpligtelse. Dette betyder, at det er udviklingslandenes ansvar at implementere de nødvendige reformer, som derved kan fremme økonomisk, politisk og social udvikling. Det ligger dermed centralt i den danske udviklingsbistand, at man på diplomatisk vis giver udviklingslandende nogle retningslinjer for god regeringsførelse, hvorefter de selv skal stå for implementeringen af disse. Dette er en naturlig proces, som ikke kan fremskyndes eller tvinges ned over hovederne på landende. I stedet skal den komme naturligt.

Danmark gav i 2014 ca. 1.4 milliarder kroner til at styrke udviklingslandendes regeringsførelse. Dette blev gjort i en accept af, at mange udviklingslande mangler de nødvendige ressourcer og kapaciteter til at tilbyde deres befolkninger de mest basale ydelser. Dette besværliggør, at man kan implementere de nødvendige, der kan garantere for en god regeringsførelse.