Home / Governance / CSR og økonomisk vækst

 

Palm with a plant growng from pile of coins

Erhvervslivet har behov for gode politiske rammebetingelser for at skabe økonomisk vækst. Disse rammebetingelser kan blandt andet skabes ved god regeringsførelse, hvor der bliver skabt politiker, der forøger erhvervslivets incitamenter. Derudover kan man via de politiske rammebetingelser sørge for, at virksomhederne øger deres social ansvar, også kaldet CSR, hvorved man udøver aktiviteter på baggrund af et socialt kodeks. Dette forudsætter dog de korrekte rammebetingelser, der kun kan opstå ved god regeringsførelse. Når rammebetingelserne for CSR er til stede, kan dette resultere i en økonomisk, social og politisk vækst for lokalsamfundet, virksomheden, og selvfølgelig det pågældende land.

Fundamentet for økonomisk vækst gennem CSR er selvfølgelig til stede i industrilandene, men det omtales ofte i sammenhæng med åbningen af nye markeder i udviklingslandene. Dette skyldes, at mange industrilande via deres udviklingsbistand arbejder med at udbrede kendskabet omkring god regeringsførelse og arbejder aktivt på at forbedre politiske, økonomiske og sociale forhold for lokalbefolkningerne via direkte støtte til regeringer, lokalsamfund såvel som danske og lokale NGO’er. Dette har derfor medvirket til, at virksomhederne, internationale såvel som lokale, får et incitament til at skabe CSR-strategier, eftersom de lokale regeringer skaber gode rammebetingelser for dette i et ønske om at tiltrække udenlandske investeringer.

Dog er det ikke en selvfølge, at økonomisk vækst er lig med CSR og god regeringsførelse, hvilket der er mange eksempler på. Nogle af de lande, der er kendte for ikke at udføre god regeringsførelse, er Kina, Bangladesh, Cambodia osv., hvor disse landes erhvervsliv ikke har effektive CSR-strategier, der skal forbedre deres arbejderes rettigheder og generelle levestandarder. Man kan med andre ord sige, at det er en vigtig forudsætning at have gode politiske rammebetingelser, hvilket vil sige udføre god regeringsførelse, så erhvervslivet får de nødvendige incitamenter til at implementere en CSR-strategi, der skal medvirke til at udvikle virksomheden, lokalområdet samt landet i en bæredygtig økonomisk, social og politisk retning.